example

เว็บแอพพลิเคชั่น�/ การพัฒนาเว็บไซต์

������������หากคุณหรือองค์กรของคุณกำลังมองหาบริษัทที่สามารถพัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชั่นตามที่คุณต้องการ คุณมาถูกทางแล้ว Global IT Experts (Gitex) สามารถพัฒนาระบบ และซอฟต์แวร์เฉพาะด้าน สำหรับการจัดการฐานข้อมูล การสื่อสารข้อมูล และโปรแกรมที่ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานตั้งแต่องค์กรขนาดเล็กจนถึงองค์กรขนาดใหญ่

����������� Gitex ได้พัฒนาระบบงาน และเว็บไซต์แอพพลิเคชั่นให้ทั้งองค์กรขนาดเล็ก และขนาดใหญ่มากมาย รายการด้านล่างเป็นส่วนหนึ่งของลูกค้าที่ได้รับบริการจากเรา

������������ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม�คลิกที่นี่�เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.)

��������� พัฒนาระบบจัดการเนื้อหาีระบบบล็อกเปิดให้บุคคลภายนอกเข้ามาใช้งาน และมีระบบชุมชนที่ให้สมาชิกเข้าร่วมชุมชนที่ตนเองต้องการได้ หรือสมาชิกจะจัดตั้งชุมชนของตนเองได้

กรมสวัสดิการทหารอากาศ

��������� พัฒนาระบบการจองห้องพัก ซึ่งสมารถชำระเงินออนไลน์ผ่าน Paysabuy

ไทยเที่ยวไทย

��������พัฒนาระบบงานในส่วนของการบันทึกข้อมูลของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ
รวมถึงการบันทึกข้อมูลด้านสถิติ

ยิ้มสวย

��������� พัฒนาระบบ Web Portal รวบรวมคลินิกทันตกรรมที่ให้ความรู้ทางด้านทันตกรรม มาร่วมทำเว็บไซต์ในระบบได้แบบอัตโนมัธ เพื่อเป็นสื่อในการให้บุคคลทั่วไปได้รับความสะดวกสบายในการค้นหาคลินิกทันตกรรม และความรู้ในการรักษาดูแลฟัน

ลูน่าออนไลน์

�������� ได้ทำสัญญาร่วมมือกับ บริษัท Jaya Soft Vision Co.,Ltd. โดย GITEx ให้บริการ Server Online แก่ Jaya Soft เพื่อให้บริการ Game Onlineนำเข้าจากเกาหลีชื่อดัง LUNAONLINE มูลค่าสิบล้านบาท ที่มีรูปแบบการเล่นฟรี GITEX ยังได้พัฒนาระบบ Shoping Cart เชื่อมต่อกับ True Money

Lunaonline_Game

กองทัพอากาศ

���������� ให้บริการ Server ให้กับกองทัพอากาศ�www.rtaf.mi.th�และบริการให้คำปรึกษาระบบ E-Office กองทัพอากาศ ได้แก่ระบบเมล์(MS Exchange) Active Directory และ ระบบ Network Authentication

สำนักงานจเรตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

��������� GITEx รวมกับ KAT Infotech ประมูลระบบงาน ร้องเรียนร้องทุกข์ ของสำนักงานตำรวจ ซึ่งเป็นโปรแกรมรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชนและเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลเพื่อติดตามการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดของข้าราชการตำรวจ และอนาคตจะมีการเชื่อมต่อกับระบบของ TOT เพื่อรับ เรื่องร้องเรียนจากทุกจังหวัดต่อไป โดย GITEx พัฒนาโปรแกรมทั้งหมดโดยใช้ Visual Studio.NET 2005 (FrameWork2.0) และ SQL Server

กรมสวัสดิการทหารอากาศ กองทัพอากาศ

����������ชนะประมูลการจัดทำระบบงานฌาปนกิจศพ ทอ. มูลค่าเกือบล้านบาท (ทั้ง hardware และ software) ซึ่งเป็นโปรแกรมคำนวณเงินที่จะต้องเรียกเก็บจากข้าราชการ ทอ.ที่เป็นสมาชิก และที่จะต้องจ่ายให้แก่สมาชิกเมื่อถึงแก่กรรม โดยโปรแกรมได้รับการพัฒนาโดยใช้ Visual Studio.NET 2005(FrameWork2.0) และ SQL Server

4

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

�����������GITEx ได้รับความไว้วางใช้จากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาในการจัดทำระบบสืบค้นร่างพระราชบัญญัติ ญัตติ กระทู้ถาม และรายงานการศึกษาของคณะกรรมการที่ผ่านการพิจารณาของวุฒิสภา ซึ่ง Gitex เป็นผู้พัฒนาทั้งหมดทั้งระบบ Front End (สืบค้น กระทู้ถาม) และระบบ Back End ในส่วนของการจัดการระบบและการตั้งค่าระบบ โดยใช้เครื่องมือที่พัฒนาคือ Visual Studio.NET และ ฐานข้อมูล คือ SQL Server

5

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

��������� GITEx ร่วมมือกับบริษัท Thaicom จัดทำระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหนึ่งในหลายระบบ (Module) ที่ทางเราเป็นผู้พัฒนาโดยใช้ .NET ร่วมกับ ฐานข้อมูล Oracle 10g

6

บริษัท BMW Manufacturing Thailand�

��������� GITEx จัดทำโปรแกรมระบบ INTRANET พร้อมระบบบริหารและจัดการเว็บ (Admin Control Panel) ให้กับ บริษัท BMW Manufacturing Thailand พร้อมติดตั้งที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี

7

การสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.)

�������� GITEx ร่วมมือกับบริษัท Thaicom จัดทำระบบงานบริหารและจัดการ E-Market Place มูลค่าโครงการหลายล้านบาท โดย GITEx เป็นผู้วิเคราะห์ระบบและจัดทำโปรแกรมในส่วนของ E-Market Place

8

DarkStory Game Online

��������� DarkStory Online ปรับเปลี่ยนรูปแบบเกมส์ใหม่ (New Version) เป็น Titanonline.in.th พร้อมเปลี่ยนรูปแบบเว็บเพจเป็น .NET โดย GITEx

DarkStory_Game_Online

Dream Keeper

����������พัฒนาระบบ Photo Album Online พร้อมระบบ Admin และระบบการบริหารจัดการร้านอัด/ล้างรูป on-line ระบบสามารถรับรองสมาชิกได้หลายระดับ และ สามารถทำการ upload Photo Album ได้หลายรูปแบบ GITEx พร้อมให้บริการ Server Online ไปกับโปรแกรมด้วยค่ะ

Dream_Keeper

แผนกพยาบาล ศูนย์รักษาความปลอดภัย บก.สส.

��������วิเคราะห์และพัฒนาระบบคลังเวชภัณฑ์ของแผนกพยาบาล ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการทหารสูงสุด เป็นระบบจัดการสต๊อคคลังใหญ่เวชภัณฑ์ สามารถจัดการฐานข้อมูลบริษัทที่ส่งเวชภัณฑ์, ฐานข้อมูลผู้ป่วย และ สต๊อคคลังเวชภัณฑ์ โดยมีระบบคลังย่อยที่สามารถเบิกยาออกจากคลังใหญ่ได้ การทำงานเป็นแบบ��� Web Based Applications

11

บริษัท บางกอกเอวิเอชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด (BAC)

15 พ.ค.-31 ก.ค.50�
������������������ ดำเนินการพัฒนาระบบรับสมัครนักบินฝึกหัดออนไลน์ในส่วนของบริษัทไทย แอร์ เอเชีย (Thai AIRASIA) ให้กับ บริษัท BACโดยใช้ ASP+MS SQL2000
20 ส.ค. 49�
������������������ขายคอมพิวเตอร์ (DUO Core, LCD 17") 30 ชุด (มูลค่า 8 แสนกว่าบาท) สำหรับห้อง Pilot Training ใหม่ของบริษัท BAC ดอนเมือง
1 พ.ย.48-1 ม.ค. 49�
����������������� พัฒนาระบบรับสมัครนักบินฝึกหัดออนไลน์ในส่วนของบริษัท Orient Thai Airlines�
25 มี.ค. 48�
������������������ขายคอมพิวเตอร์ (LCD) 42 ชุด (มูลค่า>1 ล้านบาท) พร้อมติดตั้งห้อง Pilot Training และเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทั้งอาคารของบริษัท BAC

12

BigBall Noodle (Future Park, Rangsit)

���������������� พัฒนาระบบงานสั่งอาหารโดยใช้ Pocket PC, ส่งข้อมูลรายการอาหารไปให้ครัวและระบบบัญชี (Point Of Sales, POS) ผ่านระบบเครือข่ายแบบไร้สาย(Wireless LAN) พัฒนาโดยใช้ VS.NET และ MS SQL2000

BigBall_Noodle_Future_Park_Rangsit

เว็บไซต์สำเร็จรูป

��������� หากคุณต้องการเว็บไซต์สำเร็จรูปที่ง่าย และรวดเร็วทันใจ ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ก็สามารถจัดการ และปรับแต่งเว็บไซต์ของคุณได้ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อนหลายขั้นตอน นอกจากนี้คุณสามารถปรับปรุงเนื้อหาภายในเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา

��������� Global IT Experts มีเจ้าหน้าที่ ๆ ให้บริการดูแลด้านนี้โดยตรง หากต้องการมีเว็บไซต์เป็นของคุณเอง สามารถติดต่อเราได้ทันที�คลิกที่นี่�หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ 02-531-7701 ติดต่อฝ่ายขายค่ะ
และนี่คือหนึ่งในลูกค้าที่ประทับใจในการใช้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูปกับ Gitex

การบริการด้านฮาร์ดแวร์ และการบำรุงรักษา

��������� ด้วยประสบการณ์การทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบงานคอมพิวเตอร์มากกว่า 10 ปี GITEX มีความชำนาญในด้านการพัฒนาระบบงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ครบวงจร ซึ่งสามารถให้บริการทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การติดต่อสื่อสาร ระบบการจัดการฐานข้อมูล การดูแลรักษาและการบริหารโครงการ รวมถึงการฝึกอบรมการใช้ระบบคอมพิวเตอร์

ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม�คลิกที่นี่�เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่

กระทรวงสาธารณสุข

��������� ชนะการประกวดในเรื่องของการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์

3

กองทัพอากาศ

��������� ชนะการประกวดในการขายเครื่องครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นจำนวนเงิน 2,250,000 บาท

7

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

���������� ชนะการประกวดในการขายเครื่องครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ WiFi เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท

4

บริษัทฟิวเจอร์เกมเมอร์ จำกัด

�������� ได้จำหน่ายเครื่องเซิร์ฟเวอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นจำนวนเงิน 950,000 บาท

5

กรมสรรพากร

������������ ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ของ DELL Computer ชนะการประกวดราคาขายเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กรมสรรพากร มูลค่า 1,000,000 บาท

6

DarkStory Game Online

���������� GITEx ได้ทำสัญญาร่วมมือกับ บริษัท Jaya Soft Vision Co.,Ltd. โดย GITEx ให้บริการ Server Online แก่ Jaya Soft เพื่อให้บริการ Game Online นำเข้าจากเกาหลีชื่อดัง DARKSTORY ONLINE มูลค่าสิบล้านบาท ที่มีรูปแบบการเล่นฟรี โดยไม่คิดค่า Air time แต่อย่างใด

DarkStory_Game_Online

กรมส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

����������� GITEx ร่วมมือกับบริษัท K-Bit ชนะการประมูลระบบงานบริหารและจัดการคลังพัสดุและครุภัณฑ์ (INVENTORY MANAGEMENT SYSTEM) มูลค่า 1.6 ล้านบาท โดย GITEx เป็นผู้จัดทำโปรแกรมและให้การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบทั้วประเทศ ณ ศูนย์อบรม ราชภัฏสวนดุสิต

1

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

1 มิ.ย. 49�
���������� ขายคอมพิวเตอร์ ACER 50 ชุด (มูลค่า>1 ล้านบาท) พร้อมโต๊ะ,เก้าอี้ และaccessory เช่น Projector�
1 ส.ค. 48�
��������� ติดตั้งระบบ Presentation และ Projector ให้วิทยาลัย มูลค่ากว่า 2 แสนบาท
5 ก.ค. 48�
����������ขายคอมพิวเตอร์ ACER 22 ชุดและอุปกรณ์ VDO Encoder ให้วิทยาลัย มูลค่ากว่า 6 แสนบาท
13 มิ.ย. 48�
��������� ขาย Media Convertor (Fiber To UTP) และอุปกรณ์ Networks ให้วิทยาลัย เช่น RACK
1 มิ.ย. 48�
��������� ขายคอมพิวเตอร์ ACER 30 ชุด (มูลค่า>1 ล้านบาท) พร้อมโต๊ะ,เก้าอี้ และอุปกรณ์ Training Room ของวิทยาลัย เช่น Projector, HP Scanner, Laser Printer

2


โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

15 ก.ค. 49�
����������Upgrade บริการ Leased Line 2MB และ Co-location Services กับ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร และยังเป็นผู้บริหารและจัดการเว็บไซต์ mtts.ac.th
1�มิ.ย. 49�
��������� ชนะการประมูลสอบราคาขายคอมพิวเตอร์ ให้แก่ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร และติดตั้งอุปกรณ์Switch ภายในห้อง Computer LAB มูลค่า > 2 ล้านบาท
15 ส.ค. 48�
��������� ชนะการประมูลสอบราคาขายคอมพิวเตอร์ ห้อง LAB ให้แก่ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร และติดตั้งอุปกรณ์+ระบบเครือข่าย ภายในห้อง Computer LAB���� มูลค่า > 1.8 ล้านบาท
30 มี.ค. 48�
��������� ชนะการประมูลสอบราคาขายคอมพิวเตอร์ (LCD Monitor) ห้อง LAB ให้แก่ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร และติดตั้งอุปกรณ์+ระบบเครือข่าย ภายในห้อง Computer LAB มูลค่า > 2 ล้านบาท

4


กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

1 พ.ย.48-30 ต.ค. 49�
�����������บริการดูแลและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกว่า 200 เครื่อง (MA.)ให้กับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ และมีพนักงานบริษัท GITEx ประจำที่ Site
1 ก.พ.-31 ส.ค. 48�
������������Maintenance Service ให้กับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ
1 พ.ย. 47
�������������ติดตั้งระบบเครือข่าย Fiber Optic (single mode) เชื่อมต่อระหว่างอาคารเก่าและอาคารใหม่ พร้อมวางระบบเครือข่ายทั้งหมดกว่า 80 จุด ทั่วทุกชั้นของอาคารใหม่ทั้งตึก มูลค่า ~ 5 แสนบาท
1 ก.ค. 47
�������������พัฒนาระบบบริการงานธุรกิจบริการสุขภาพทางอินเตอร์เน็ต และระบบบริการงานสถานพยาบาลและบริหารงานกฎหมาย โดยใช้หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ และ ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ที่มีการใช้งานภายใต้ โปรแกรม Windows และ พัฒนาโดยใช้โปรแกรม ASP/ASP.NET และ MS SQL2000

3


Dyna Engineering (Thailand) Co.,Ltd.

15 ส.ค. 48�
��������������ติดตั้งระบบ Server และ Client (DELL and Compaq) และระบบ Wireless LAN ภายในโรงงานที่ปทุมธานี เพื่อรองรับระบบคลังสินค้า (Inventory)
1 ก.พ. 48�����
��������������ที่ปรึกษาและบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (Maintenance Services)
1 ต.ค. 47������
��������������พัฒนาระบบฐานข้อมูลลูกค้าและระบบติดตามและบริหารงานโปรเจ็กต์ (Project Management) โดยระบบสามารถออกใบเสนอราคา, ใบวางบิล, และใบกำกับภาษี พร้อมการติดตามงานของ supplier และรายงานข้อมูลกำไร/ขาดทุนของแต่ละงาน พัฒนาโดยใช้ PHP และ MySQL

Dyna_Engineering


Hunter Douglas Co.,Ltd. (RAMA9)

13 มิ.ย. 48
��������������ติดตั้งระบบเครือข่ายเพิ่มเติม 10 จุด ที่ RAMA9 และ 4 จุด ที่ Bangplee พร้อมนำเสนอการเชื่อมต่อแบบไร้สาย (Wireless LAN)
1�พ.ย. 47
��������������ให้คำปรึกษาทางด้านไอที และบริการบริหารระบบเครือข่ายโดยติดตั้ง File Server/Firewall/ADSL รวมทั้งระบบโทรศัพท์ทางไกลผ่าน IP (Voice Over IP) โดยเชื่อมต่อระหว่าง Head Office (RAMA9) และ Factory ที่ (Bangplee) พร้อมติดตั้ง Anti-virus (Corporate Edition) ผ่านระบบเครือข่าย อุปกรณ์ที่ใช้ HP/Fortinet/Net AISLE VoIP/Norton

Hunter_Douglas