Web Application

�ถ้าองค์กร หรือ ร้านค้าของท่านต้องการจัดทำเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูล, ทำประชาสัมพันธ์ หรือ ต้องการขยายฐานการตลาดออนไลน์บนอินเตอร์เน็ต บริษัทของเรามีทีมงานเพื่อให้บริการกับท่านโดยเฉพาะ ซึ่งเรามีทั้งผู้วิเคราะห์และออกแบบระบบ(System Analysis)

บริการออกแบบและจัดทำเว็บไซต์

���������� ถ้าองค์กร หรือ ร้านค้าของท่านต้องการจัดทำเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูล, ทำประชาสัมพันธ์ หรือ ต้องการขยายฐานการตลาดออนไลน์บนอินเตอร์เน็ต บริษัทของเรามีทีมงานเพื่อให้บริการกับท่านโดยเฉพาะ ซึ่งเรามีทั้งผู้วิเคราะห์และออกแบบระบบ(System Analysis), ทีมงานออกแบบเว็บไซต์(Web Design) เว็บโปรแกรมเมอร์(Web Programmer), ผู้ดูแลระบบ(Administrator) และ ผู้จัดการระบบโดยรวม(Project Manager) ที่คอยให้คำปรึกษาและเขียนเว็บแอพลิเคชั่น โดยบริษัทของเรามีบริการออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงระบบแอพพลิเคชั่นขนาดใหญ่ อาทิเช่น...
  • เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของท่านweb_design
  • เว็บแอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับระบบ E-Commerce
  • เว็บแอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับระบบสินค้าและการตลาด
    (Inventory and Marketting)
  • ระบบเรียลไทม์แอพพลิเคชั่นพร้อมการรักษาความปลอดภัย

และท่านสามารถอ่านรายละเอียดของค่าบริการเพิ่มเติมได้ที่นี่....

บริษัท Custom International Sour�

������������ เว็บประชาสัมพันธ์ของบริษัท พร้อมระบบการจัดการและติดต่อลูกค้า ซึ่งลูกค้าสามารถส่ง รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการออกแบบ (Molding) มาให้กับทางบริษัทเพื่อทำการผลิตและส่งออกต่อไปได้cing

��
design1

เว็บรุ่น นนอ.๔๑

����������� เว็บรุ่นของนักเรียนนายเรืออากาศ ๔๑ ที่มีระบบการจัดการของสมาชิก และ ประชาสัมพันธ์ข่าวภายในเว็บ พร้อมกับหน้าเว็บสนทนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นภายในรุ่น

��design2

เว็บแอพพลิเคชั่น Hardrock Hotel

����������� เว็บแอพพลิเคชั้นที่ช่วยในการจัดการรายละเอียดของผู้ที่มาพักในโรงแรม และทำประชาสัมพันธ์ข่าวให้กับสมาชิกและผู้ที่เคยมาพักทางอีเมล์ และ ระบบพิมพ์ซองจดหมายโบวชัวร์ผ่านเว็บ

design3

บริษัท Radant International Co.,Ltd

������������เว็บประชาสัมพันธ์ของบริษัท ใช้โปรแกรม Flash ในการนำเสนอเพื่อเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเครื่องบิน และอุปกรณ์ในเครื่อง

design4

�สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก

������������เว็บประชาสัมพันธ์ของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก ที่นำเสนอเกี่ยวกับข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานภายในระบบเครือข่าย Intranet

design5

website-design